De som kjenner Kanalen – et spell om Støa kanal, kan fort tro at det er Örn og Flodman som er sjefene på Kanalen. Så feil kan man ta. I år er det en ny sjefsduo på Kanalen. Møt det nye regiteamet Niten Skjellum og Guro Løken!

Ny inspisient og regiassistent, Guro Løken. Foto: Lotte Graff

Niten Skjellum er riktignok ikke ny i regiteamet. I de fire siste spellene har hun hatt rollen som inspisient og etter hvert også regiassistent med Harald Hoaas som regissør. Da det ble klart at 2016 ble Hoaas’ siste i registolen, anbefalte han Niten som sin etterfølger. Med seg får hun Guro Løken som tar steget fra å være skuespiller og sanger til inspisient og regiassistent.

Niten har ikke formell teaterbakgrunn og når hun takket ja til oppgaven var det på bakgrunn av den erfaringen hun hadde opparbeidet seg nettopp på Kanalen. Under Harald Hoaas fikk hun stadig mer tillit og medansvar for det kunstneriske uttrykket og mulighet til å jobbe direkte med skuespillerne. Dette er god ballast å ta med seg i den nye rollen som kunstnerisk ansvarlig. Guro på sin side har nettopp fullført en utdannelse ved London Academy of Music and Dramatic Art hvor hun har lært alle sider ved nettopp inspisientrollen. De to gleder seg til å samarbeide og har allerede ideer om hva de ønsker å jobbe med for å videreutvikle spellet.

Så hva kan vi vente oss av den nye regiduoen? I følge Niten planlegger de ikke store endringer, men de vil finslipe en del av scenene. Hun mener det er en styrke for spellet at så mange av skuespillerne har deltatt i flere år og kjenner rollene, samtidig som det også er flott med nye tilskudd til Kanalfamilien. En av tingene Guro ønsker å fokusere på er å gjøre Kanalen til et enda tydeligere tidsbilde, blant annet ved å utforske forskjellene i rang mellom karakterene.

Utover dette holder de foreløpig kortene tett til brystet. Vil du vite hva de nye sjefene på Kanalen har satt seg fore bør du derfor sikre deg en billett til sommerens Kanalspell.