Strenge regler og dugnad i by og bygd, bra!
Hold dere hjemme og vask henda. ??

Vi i "Kanalen" har fortatt is i magen, men følger nøye opp helsemyndighetenes anbefalinger ang. Covid-19.
Det er heldigvis fortsatt lenge til august, og inntil videre fortsetter vi å planlegge forestillinger 6.-9.august 2020.